Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Informacje


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwiec 2022 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do sesji referatowej i wystąpień naukowych zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni.

Najbliższa edycja


V Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2-3 czerwca 2022 r.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 19A
Rejestracja: do 25 maja 2022 r.

Komunikat I wersja polska - (pobierz)
Komunikat I english version - (pobierz)

Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny.
Forum Doktorantów służy wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Seminarium ma także charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich. Udział w Forum Doktorantów jest:
1) obowiązkowy dla doktorantów, którzy nie złożyli pracy doktorskiej,
2) fakultatywny dla osób, które złożyły pracę doktorską i pragną zaprezentować wyniki swoich badań.

Obrady odbędą się w następujących sekcjach:
1) nauk humanistycznych,
2) nauk ścisłych i przyrodniczych,
3) nauk społecznych,
4) nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem.
Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: forum.doktorantow.ujk.kielce@gmail.com

Więcej informacji na wydarzeniu na FB: link oraz link
Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być z nami na bieżąco.