Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Informacje


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

Najbliższa edycja


III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
10-11.06.2019 r.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
sala 26
godzina 9.00
strona Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
mapa dojazdowa

Rejestracja: 10 maja 2019

Forum Doktorantów ma charakter seminarium służącemu wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych realizowanych w UJK. Forum skierowane jest również do przyszłych doktorantów, realizujących swoje pasje naukowe w ramach prac dyplomowych lub magisterskich oraz działalności w Studenckich Kołach Naukowych.

W ramach Forum Doktorantów odbędą się obrady w sekcjach:
1) nauk humanistycznych,
2) nauk ścisłych i przyrodniczych,
3) nauk o zdrowiu,
4) nauk społecznych i sztuki.

Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny w ramach sesji referatowej lub plakatowej.

Sesja referatowa skierowana jest do doktorantów UJK którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego. Udział w sesji jest dla nich obowiązkowy i stanowi sprawozdanie z postępów w realizacji pracy doktorskiej. Na 10-minutowe wystąpienie (prezentacja w formacie MS PowerPoint) składają się informacje zawierające koncepcję pracy/wstępne badania (dotyczy uczestników I roku studiów doktoranckich) lub postępy badań naukowych w minionym roku akademickim (dotyczy uczestników II, III, IV roku studiów doktoranckich). W przypadku doktorantów, którzy otworzyli przewód doktorski udział w sesji referatowej jest fakultatywny. Referaty mogą być przedstawione w języku polskim lub angielskim. Prace przedstawione w języku angielskim będą stanowiły kryterium premiujące.

Wszystkie prace doktorantów zaprezentowane w sesji referatowej będą nominowane do Nagrody Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin.

Sesja plakatowa skierowana jest do studentów UJK i doktorantów z innych Uczelni. Plakat o maksymalnych wymiarach (szerokość 85 cm × wysokość 120 cm) powinien zawierać informacje: tytuł, imię i nazwisko autora(ów), afiliację, kontakt, wprowadzenie w tematykę, metody, wyniki, wnioski, literatura.

Materiały


I Forum Doktorantów (9.06.2017 r.) - książka streszczeń (pobierz)
II Forum Doktorantów (12-14.06.2018 r.) - książka streszczeń (pobierz)
III Forum Doktorantów (10-11.06.2019 r.) - książka streszczeń (pobierz)