Komitet naukowy

Komitet Naukowy VI Forum Doktorantów:

 • prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
 • prof. dr hab. Francesco Giacosa
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
 • dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK (Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej)
 • dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK (sekcja nauk humanistycznych)
 • dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK (sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK (sekcja nauk społecznych)
 • dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK (sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • prof. dr hab. Grażyna Legutko (kierownik studiów doktoranckich na kierunku literaturoznawstwa)
 • dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK (kierownik studiów doktoranckich na kierunku językoznawstwa)
 • dr hab. Grażyna Świderska – Kołacz (kierownik studiów doktoranckich na kierunku biologia)
 • mgr Kamila Fortunka
 • mgr Wiktoria Krakowiak
 • mgr Grzegorz Witkowski

 

Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiego Forum Doktorantów:

 • Kamila Fortunka – przewodnicząca
 • mgr Wiktoria Krakowiak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Grzegorz Witkowski – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Kamila Fortunka – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
 • mgr Martyna Odzimek
 • mgr Karolina Lach
 • mgr Anita Jagun
 • mgr Magdalena Łukawska-Malicka
 • mgr Monika Żelazna
 • mgr Grzegorz Wesołowski
 • mgr Kinga Skrzyniarz

Zapraszamy i przypominamy o rejestracji !