Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Komitet Naukowy


Komitet Naukowy IV Ogólnopolskiego Forum Doktorantów:
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
prof. dr hab. Francesco Giacosa
dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK
dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK
dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
dr Katarzyna Ostrowska

Komitet Organizacyjny IV Ogólnopolskiego Forum Doktorantów:
mgr Magdalena Płódowska - przewodnicząca
mgr Patrycja Kubicha
mgr Marta Kwaśniewska
mgr Jarosław Rachuna
mgr Karol Zubek
mgr Regina Stachura
mgr Magdalena Wasik
mgr Kamila Fortunka
mgr Magdalena Łukawska