Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Komitet Naukowy


Komitet Naukowy V Ogólnopolskiego Forum Doktorantów:
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
prof. dr hab. Francesco Giacosa
dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK (Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej
dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK (sekcja nauk humanistycznych)
dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK (sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych)
dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK (sekcja nauk społecznych)
dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK (sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
prof. dr hab. Grażyna Legutko (kierownik studiów doktoranckich na kierunku literaturoznawstwa)
dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK (kierownik studiów doktoranckich na kierunku językoznawstwa)
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (kierownik studiów doktoranckich na kierunku geografia)
dr hab. Grażyna Świderska – Kołacz (kierownik studiów doktoranckich na kierunku biologia)
prof. dr hab. Bożena Matyjas (kierownik studiów doktoranckich na kierunku pedagogika)
mgr Kamila Fortunka

Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiego Forum Doktorantów:
Kamila Fortunka - przewodnicząca
mgr Maciej Długosz
mgr Marta Kwaśniewska
mgr Anita Jagun
mgr Wiktoria Krakowiak
mgr Patrycja Kubicha
mgr Marta Kwaśniewska
mgr Magdalena Łukawska-Malicka
mgr Tomasz Sikorski
mgr Regina Stachura
mgr Magdalena Wasik