Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Informacje


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK. Do sesji referatowej zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni, natomiast do sesji posterowej studentów UJK oraz studentów z innych Uczelni.

Najbliższa edycja


IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
17-19 listopada 2020 r.
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
Forum odbędzie się w formie hybrydowej (na miejscu oraz zdalnie)
Rejestracja: NOWY TERMIN 23 października 2020

Komunikat I wersja polska - (pobierz)
Komunikat I english version - (pobierz)

Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny w ramach sesji referatowej lub plakatowej.
Forum Doktorantów służy wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Seminarium ma także charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich. Udział w Forum Doktorantów jest:
1) obowiązkowy dla doktorantów, którzy nie złożyli pracy doktorskiej,
2) fakultatywny dla osób, które złożyły pracę doktorską i pragną zaprezentować wyniki swoich badań.

Obrady odbędą się w następujących sekcjach:
1) nauk humanistycznych,
2) nauk ścisłych i przyrodniczych,
3) nauk społecznych i sztuki,
4) nauk o zdrowiu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w zakładce Rejestracja.
Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: ursd@ujk.edu.pl