Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Informacje


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w VI Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK. Do sesji referatowej zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni.

Najbliższa edycja


VI Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
1-2 czerwca 2023 r.
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Forum odbędzie się w formie hybrydowej (na miejscu oraz zdalnie).
Rejestracja: do 26 maja 2023 r.

Komunikat I wersja polska - (pobierz)
Komunikat I english version - (pobierz)

Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny.
Forum Doktorantów służy wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Seminarium ma także charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich. Udział w Forum Doktorantów jest:
1) obowiązkowy dla doktorantów, którzy nie złożyli pracy doktorskiej,
2) fakultatywny dla osób, które złożyły pracę doktorską i pragną zaprezentować wyniki swoich badań.

Obrady odbędą się w następujących sekcjach:
1) nauk humanistycznych,
2) nauk ścisłych i przyrodniczych,
3) nauk społecznych i sztuki,
4) nauk o zdrowiu.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: ursd@ujk.edu.pl oraz viforumdoktorantow@gmail.com.


Współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu fundusz inicjatyw obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
baner